En samtale med Sverre Sørbø

I dag er det 25 år siden åpningen av Aukrustsenteret, 23. mai 1996. I den forbindelse viser vi en lengre samtale med minner og perspektiver til heder for museet og personene rundt, samt Sverre Sørbø som en sentral personlighet for Alvdal siden han kom hit i 1958.

8. mai 2021 satte Sverre Sørbø, Lars Espen Aukrust, Mona Murud og Leif Langodden seg ned rundt Kjell Aukrusts stuebord for en samtale om tiden og personene rundt etableringen av Aukrustsenteret. Sverre Sørbø (født 1924) var meieribestyrer i Alvdal fra 1958 til 1991, og ordfører i Alvdal fra 1991 til 1995. Han hadde en viktig finger med i spillet for blant annet meieriet, Stentor, sagbruket, Nord-Østerdal Kraftlag, og ikke minst, Aukrustsenteret. I videoen får vi høre interessante tilbakeblikk på hans liv, og perspektiver som vil leve godt inn i framtiden.