Not found

Opplæring i kunst- og musikkfag

– HVOR DRØMMER SKAPES –

Alvdal kulturskole

Der drømmer skapes - og der drømmer blir til

Bærer du på en drøm om å bli pop-stjerne, eller synes du det høres gøy ut å lære å spille et instrument for å delta i korps eller band? Kanskje teater, visuelle kunstfag eller dans er noe for deg? Vi har en stor bredde av spennende tilbud, og rom for ulike ambisjonsnivå.

Kunstfagene er en gave til mennesket. Det å kunne uttrykke seg gjennom kunstfag, er å snakke et språk utover ordenes tale. Kulturskolen har som oppgave å utvikle kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse hos elevene. Kulturskolen legger til rette for samhandling og det å skape sammen. Disse elementene er grunnleggende for livsmestring og danning.

Kunstfagene vil du ha glede av gjennom hele livet, de vil gi deg et nytt språk, og være en døråpner inn i en fantastisk verden. Mange gode vennskap vil knyttes gjennom deltakelse i kulturskole, korps, kor, band, orkester – både i unge år og i voksenlivet.

Kulturskolen samarbeider tett med grunnskolen, kulturenheten og det frivillige kulturlivet. Vi tar utgangspunkt i elevens sosiale, kulturelle og faglige behov og legger til rette for mestring og skaperglede på den enkeltes premisser. Du vil som elev være tett på dyktige og kvalifiserte lærere og undervisningen foregår i mindre og større grupper, eller en til en.  Det skal være inspirerende og morsomt å delta på våre aktiviteter, og våre lærere gir den enkelte et godt og planmessig opplæringsløp. Vi legger til rette for ulike større og mindre opptredener på ulike arenaer.

Kulturskolen er kommunens kulturelle ressurssenter, og ønsker å være til stede med tilbud for mennesker i ulike aldre, fra babyen som deltar på «Musikk fra livets begynnelse», gjennom barnehage, skolealder og til ungdom og voksne.

Velkommen som elev ved Alvdal kulturskole!

Med beste hilsen,
Svein Gjelten Bakken
Kulturskolerektor

Våre disipliner

MUSIKK: FLØYTE • KLARINETT • SAXOFON • TROMPET/KORNETT • HORN • TROMBONE • BARYTON • TUBA • SANG • FOLKEMUSIKK PÅ FELE • PIANO • VOKALGRUPPE FOR UNGDOM (FRA 12 ÅR) • SLAGVERK • GITAR/BASS • MUSIKK & DATA

TEATER DANS BILLEDKUNST MUSIKK FRA LIVETS BEGYNNELSE